Week van gebed
voor eenheid van de christenen
januari 2011

 

Dit kruis is het symbool van Jeruzalem.
Het bestaat uit vijf kruizen,
één grote in het midden
en vier kleine in de vierkanten.
Een symbool dat we ons als verschillende kerken scharen onder het ene kruis van Golgotha.

De rode rozen op elk kruispunt van het kruis verwijzen niet alleen naar de liefde,
maar daarbij denken we ook aan de vijf wonden van Jezus.
Tegelijk dagen de rozen ons uit
ook te leven uit de liefde van God.