Advent 2010

Eerste zondag van Advent
bij Micha 3


Micha vertelt hoe mensen zich zonder aarzeling toeëigenen waar ze hun zinnen op hebben gezet.
Deze ´graaiende´ manier van leven is verbeeld in de stronk met wortels die alle kanten op grijpen.

De chaos die ontstaat, het onrecht en geweld, wordt zichtbaar gemaakt in de stenen.

Is er hoop? God zal voorop gaan als koning die zijn volk uitleidt en een andere weg wijst.
De witte roos die vooruit wijst is van deze woorden symbool.


Tweede zondag van Advent

bij Micha 4: 1-8

Micha spreekt over de vijgenboom.
Een boom van vrede.

De graaiende stronk is deze week
veranderd in zo´n boom van vrede.

Mensen zitten eronder en genieten van een leven waarin voor iedereen plaats is.

Het licht onder de boom vertelt van de hoop gedurende Advent op deze plek voor mensen.


Derde zondag van Advent

Micha 6:8

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. ()

We zien een weg uitgebeeld met aan het einde witte rozen als teken van God.
Op de weg gebogen figuren, nederigheid.
Langs de weg klimop, Hem trouw betrachten.

 


Vierde zondag van Advent

 

 

 

De vier verschillende bloemen ( 4e advent ) staan symbool voor mensen, veelzijdig maar in de boom komen ze allen samen. Net als bij de boom van Jesse in het kerstspel !


Naar de hoofdpaginaAndere schikking