Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2010

Herdenking van de gestorvenen

In het midden van de schikking
zien we het kruis,
waarbij we denken aan de gestorvenen,
maar ook aan het lijden
en de opstanding van Jezus.

De witte bloemen en de kaarsen
vertellen van het licht.
De witte rozen en klimop
zijn in verbinding met het kruis
als teken van de band met God.

Een band die blijft,
want Christus schrijft
de dagen van ons leven
tot Gods verhaal
in nieuwe taal,
zo liefderijk gegeven.

Een band die blijft,
want Christus deelt jouw levensdagen.

Tegen die achtergrond klonken de namen van:

Charlotte Mens-van Donge
Rini van Beveren
Luberta Geschiere-Jansen
Floor Louws
Jan Janse
Tina Timmerman-den Haan
Rina Boot-van der Tak