STILLE WEEK en PASEN 2010

Palmzondag

"Sta op voor een betere wereld"
Exodus 11:1-10
Onderweg in ons leven waarin beproeving aanwezig is raken wij onworteld van God, maar Hij blijft trouw en geef ons de moed, er is hoop.

Alle rotzooi- chaos is weg gehaald en is vervangen door kleine witte bloemetjes als teken van nieuwe begin en licht als teken van hoop. De jutte zak is breder gemaakt, onze pad waarin God met zijn staf is voorgegaan.

Wil uw zalig werk volenden,
waar G' een nieuwe schepping maakt,
wil ons arme leven wenden:
smett'loos zij 't, tot U ontwaakt.


Witte Donderdag

"Gedenken en Doen"
Laatste Avondmaal

 

Op de tafel staat een stronk met druiven en een schaal met matzes.
Daarbij een linnen doek en een kruik
die verwijzen naar de voetwassing.
 

Lucas 22: 39 – 65.


Goede Vrijdag

Is hij de koning???

...koning.....
goed. we geven Hem een kroon.

Een kroon van doornen

Verdriet.liefde
vijfwonden bracht men Hem toe
daarvan spreken de rozen.

is Hij de Koning?


Stille Zaterdag


Paasfeest

 

"De Heer is waarlijk opgestaan"