WERELDDIACONAAT
2010
"GELOOF,BROOD EN LIEFDE"

Deze zondag van het Werelddiaconaat staan
Geloof, Brood en Liefde centraal.

In de schikking zijn de kleuren
rood en wit gebruikt.

De sneeuwklokjes steken hun kopjes weer boven de grond uit,
ze geloven in een nieuwe lente.

Een nieuwe start van het agrarisch seizoen.

De rode rozen staan voor liefde, liefde is delen met elkaar,
“het brood dat wij delen”.

We hopen en geloven op een betere verdeling in de wereld.