"Grensovergang"

De kinderen die de overstap maken van basisschool naar vervolgonderwijs, maken een grote stap in hun leven. Ze groeien van kind naar jongere, van een beschermd leven naar een leven met meer zelfstandigheid. Ook in de schikking wordt die overstap zichtbaar. Het thema is “Grensovergang”

Deze schikking bestaat uit een stuk schors met daarop 6 kleine zonnebloemen.

De schors verbeeldt een grens waarop de 6 kinderen staan die een overstap gaan maken.

Een zonnebloem staat altijd gericht naar het licht.

Het Licht is God.

Geel is de kleur van wijsheid en levenslust.

In het boeket worden de kleine zonnebloemen opgenomen in het geheel, de gemeente.