1ste zondag 40dagentijd 2009
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')

"Kom tot inkeer"
Marcus 1: 12-15
 
Een witte roos vertelt over Jezus die in onschuld zijn taak aanvaardt. In de woestijn wordt de harde kant van het leven zichtbaar, de stenen spreken ervan.

Wie zijn weg wil gaan in gehoorzaamheid aan God, zal moeten kiezen. Kiezen voor het leven, voor God en tegen de dood en het kwade. Een levenstijd van keuzes. 

In de woestijn van dit leven lijken mensen helemaal teruggeworpen op zichzelf, een bestaan tussen de wilde dieren. Een boog met klimop herinnert ons eraan dat we ook dan omgeven zijn door Gods trouw en hoe zijn engelen ons dienen, als eens Jezus.

2de zondag 40dagentijd 2009
Zondag Reminiscere ('gedenk uw barmhartigheid')


"Sta naast mensen"
Marcus 9:2-10Op de hoge berg staan drie zonnebloemen.
Deze verbeelden Jezus, Mozes en Elia.
De witte roos is Jezus die weer terug moet,
want midden onder ons zal hij wonen
en ons laten zien wie God is.

3de zondag 40dagentijd 2009
Zondag Oculi ('Ik zie')

"Doe wat je gelooft"
Johannes 2: 13-22

De schikking symboliseerd der ruimte waar Jezus de tempel binnenkomt,
de tempel als plaats van ontmoeting.
De bijbel wordt aan het oog onttrokken door allerlei spullen.
Deze verwijzen naar de handelaren in de tempel.
Jezus maakt ruimte zodat we weer voor God kunnen staan.
De twee zonnebloemen staan voor de ogen van God
die ons in het licht zet.


4de zondag 40dagentijd 2009
Zondag Laetare ('wees dan blij')
"Begin met delen"
Johannes 6 : 4-15 (delen van brood en vis)

De twee bladeren zijn van de vingerplant en verwijzen naar handen
waaruit- en waarmee we mogen delen.
De klimop is het symbool van trouw en vertrouwen. We mogen er op vertrouwen dat we uit Gods handen voldoende ontvangen, zelfs veel meer dan we nodig hebben en zeker genoeg om te delen
Op de vierde zondag van de veertigdagentijd breekt het licht waar we naar uit zien het licht van Pasen door en wordt paars roze .U ziet dat door het stukje van de roze lap zijde.

Hongerig en zonder eten?
Zo laat Jezus hen niet gaan!
Delend van de vis en broden
heeft hij mensen hoop geboden.
Opdat alle mensen weten:
God zorgt voor ons voortbestaan.

5de zondag 40dagentijd 2009
Zondag Judica
"Op hoop van zegen"
Johannes 12: 20-33

Het houten kruis met hiervoor één witte roos
is een sterk beeld.
Maar wat is het geheim van deze sterkte?
Dit wordt duidelijk door de glazen pot met aarde
waarin ontkieming zichtbaar is.
Dit verwijst naar het verhaal waar Jezus zijn weg vergelijkt met de cyclus van de graankorrel die sterft,
en aan de aarde toevertrouwd, vrucht draagt.

"Wie het leven winnen wil
Moet het aardediep verliezen."