Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2008

Herdenking van de gestorvenen

De schikking rust in fragmenten van een gebroken schaal.
Het leven samen met die ene mens wordt niet meer bijeen gehouden. Breeduit vertellen de wijnranken het verhaal over het zoete van dit leven, de druiven geven in wijn een rijke smaak. Maar deze wijnranken ogen doods en verdord, kunnen ze nog iets doorgeven? inkeer naar rouw, wit is de kleur van de opstanding, het geloof in het door God voltooide leven. Onderaan zien we een handvormig blad, dat verbeeldt hoe we ons bij het gedenken gedragen mogen weten door de Levende die ons doorgrondt en kent.

Tegen die achtergrond klonken de namen van:

Leen Berrevoets
Dick Sikkel
Dies Kouwenberg
Corry Klaasse,
Leen Vis
Nel Kleemans-Slager
Levina van der Schelde-de Graaf
Liesbeth Tuitman-van der Maas
Tjeerd van der Kooi
Tina van der Bijl-Kik
Henk Burgmeijer
Simon Verton
Cornelis Kloet
Ron de Jonge
Richard Kemink
Matty van Beveren-van den Hoek