STILLE WEEK en PASEN 2008

Palmzondag
afbeelding schikking palmzondag 2008"Heden: Hosanna
Morgen: Kruisig Hem"

naar Matteüs 21: 1 – 11

Palmpasen is het hoofd van de stille week. De intocht van Jezus in Jeruzalem. In de komende week gedenken we het lijden en sterven van onze heer.

Vandaag staan de mensen te juichen als Jezus Jeruzalem binnenkomt. Maar het juichen zal veranderen in "Kruisig Hem"
Dit wordt in de schikking gesymboliseerd door de takken vooraan en het kruis op de achtergrond.

Witte Donderdag

Afbeelding Schikking Witte Donderdag"Het laatste Avondmaal"

Het brood en de druiven staan centraal, omringd door witte bloemen met nog een vleugje paars. Daarnaast de kruik en opgerolde doek als teken van de voetwassing. De vraag lijkt gesteld te worden:
"Het draait allemaal om het brood, het draait allemaal om de manier van delen"

Hoe er gedeeld wordt en waar dat delen plaatsvindt vertelt het verhaal van Witte Donderdag.


Goede Vrijdag
schikking goede vrijdagOnze ogen worden gevangen door dit kruis.
De brokstukken van deze wereld houden het opgericht.
Wat heeft dat met mij te maken?

Een beker met rode Anemonen
brengt de hartenkreet van Jezus in herinnering:
"Vader, neem deze beker van mij weg.
Maar laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren."

Blijft dit kruis ook opgericht door de brokstukken van mijn leven? Wonderlijk hoe die vraag even pijnlijk als uitnodigend kan zijn.
Durf ik de steen die op mijn hart drukt hier achter te laten?
Hoef ik mij er niet langer aan te vertillen?

Dan brengt iemand één steen, samenballing van verdriet en lijden,
en legt die neer aan de voet van dit kruis.
Iemand anders voegt haar steen daarbij
en zo volgt steeds opnieuw één steen.

Die ene mens weet wat daar wordt neergelegd... en God weet het.

Stille Zaterdag

Schikking Stille Zaterdag"Nacht Aller Nachten"

Jezus is gestorven en begraven.
Is dat het einde?

De schikking verbeeldt de Paaswake bij het graf van Jezus. Dit is de nacht van de opstanding. Het is niet afgelopen maar het begin van nieuwe kansen, voortgezet op Paasmorgen.

Paasfeest
Schikking Paasfeest