1ste zondag 40dagentijd 2008
Zondag Invocabit ('roept hij mij aan')

Schikking 1ste zondagnaar Ps 91 : 15

Bescherming, hoop en vertrouwen staan centraal in deze schikking.

Hij “God” draagt en beschermd ons,

Hij is ons trouw,

Hij komt ons tegemoet.

En zo mogen wij hoop en vertrouwen hebben in de toekomst.

De vleugels van gaas en mos staan voor bescherming.
De sneeuwklokjes staan voor hoop.
Hedera voor vertrouwen.

2de zondag 40dagentijd 2008
Zondag Reminiscere ('gedenk uw barmhartigheid')

Schikking 2de zondag 40dagentijd
naar psalm 25


Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor.

Hij leert hun zijn paden te gaan.

Een weg van zand en stenen en twee bladeren als open handen in gebed naar de hemel.


3de zondag 40dagentijd 2008
Zondag Oculi ('Ik zie')

Schikking 3de zondag 40 dagentijdnaar Psalm 25:15

De ogen hou ik opwaarts
om op God te letten
Of Hij ons Zijn weg wil wijzen

De bloemen symboliseren de ogen gericht op God naar de naam van deze zondag; ogenzondag. De kleine bloemen verbeelden de ogen van kinderen. Ook die kunnen kijken naar God om de weg te weten.


4de zondag 40dagentijd 2008
Zondag Laetare ('wees dan blij')

Afbeelding: schikking 4de zondag 40 dagentijd"Verheugt u met Jeruzalem"
naar Psalm 66 : 10

De schikking drukt het dubbele gevoel uit. Aan de ene kant de vreugde en perspectief in de kleur roze. Durven wij dit al toe te laten, te genieten van een vergezicht dat het met ons, de wereld toch nog goed komt? Want aan de andere kant zijn er de brokstukken (steen) dreiging en oordelen. Vernielt dat het visioen of durven wij hoop te houden? Er blijft de belofte van bloei, zoals zichtbaar in de bloemen.


5de zondag 40dagentijd 2008
Zondag Judica
Afbeelding: Schikking 5de zondag 40 dagentijd"Doe mij recht"
naar Psalm 43:1

Het gevoel van gebed om recht,
om bevrijding van alles wat je beknelt
is weergegeven door een mens
met de armen omhoog naar de hemel.
Het gras om de middel
staat symbool voor de verstikking
waar je gevangen in kunt zitten.

"Doe mij recht"

Want vele mensen voelen vaak onrecht
door wat hen overkomt.