Werelddiaconaat: OverbruggenWerelddiaconaat 2008

De gouden bal met de goudgele bloemen, verbeeldt onze rijke westerse wereld.

De andere bal de arme wereld van de kindsoldaten.

Over deze “werelden” loopt een brug. We moeten het verschil tussen arm en rijk zien te overbruggen.

DELEN
Zoals de aarde haar vruchten voortbrengt, zo laat de Heer de
gerechtigheid ontluiken, deel met hen die niets hebben deel met elkaar.