Dankdag voor gewas en arbeid

Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens naar zijn daden. (Ps. 62: 13) Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. (Kolossenzen 3: 17)

Alle dingen en gebeurtenissen in ons leven hebben in zichzelf nauwelijks betekenis. Pas wanneer ze in dankbaarheid verbonden kunnen worden met God, de bron van leven, komen ze zinvol aan het licht. Dan wordt een (groen) verband zichtbaar tussen ons zaaien en de oogst. Tussen ons werken en de voltooiing, die uit God is. Paaskaars en doopvont markeren de weg van die voltooiing.