PINKSTEREN

12 jonge takken, nog helemaal groen bij elkaar gebracht zoals eens de discipelen. Samengebracht in opdracht van Jezus om te wachten, om die moed, dat geduld op te brengen zo uit te zien naar de kracht van omhoog. Zij staan als een voorbeeld voor ons. Reikend naar de hemel om kleur te ontvangen, bloei als verrassing.