BEELDSPRAAK...

Stuk

Aan de voorgevel hing Jezus aan het kruis op een spandoek van minstens zes meter hoog. Daarnaast de data van de expositie. Het was er de laatste dag van. Ik besloot het stedelijk museum van La Spezia binnen te gaan. Tussen grote kruisbeelden hing een serie kleine pastels van Giovanni Testori (1923-1993).

Stap voor stap werden de tekeningen confronterender. Het kruis leek steeds meer uit twee botten te bestaan. Christus ging bij elke volgende prent meer kronkelen van pijn. Hij viel verder en verder uiteen. Woorden uit Jesaja 53, vaak op hem betrokken, drongen zich op: “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen.”
Niet om aan te zien. En toch blijven we hem onder ogen zien.

stukgebeukt tot hij
zich uit kan laten delen
brood voor wie breken

 

ds. Freek Schipper.of