BEELDSPRAAK...

Dappere Doper

De doopkapel bij de scheve toren van Pisa is de grootste van Europa. In de doopvont zou zich een hele groep volwassenen tegelijk kunnen baden. Midden in het bassin staat een beeld van Johannes de Doper. Zijn magere, grauwe gestalte valt haast in het niet tussen al het glanzende marmer. Zeker als je vanaf de gaanderij onder de hoge koepel op hem neerblikt.

De maker, Italo Griselli, toont hem niet als de barse geweldenaar die ‘Adderengebroed!’ kon bulderen, maar als een kwetsbare man. Hij leeft van het schaarse voedsel dat in de wildernis te vinden is. Hij is blootgesteld aan hitte, koude en geweld. Maar hij houdt rustig vol, omdat hij zich gedragen weet door God en geroepen om op hem te wijzen.

De kerk van nu lijkt meer op deze Doper dan op het bouwwerk om hem heen.


de mond dicht is hij
roepende in de woestijn
hij gebaart: kom maar

ds. Freek Schipper.of