AGENDA...

Geplande activiteiten:


juni 2019

Maandag 17 juni 13:30 uur Moderamen in de Thomaskerk
Dinsdag 25 juni 19:30 uur College van Kerkrentmeesters in de Thomaskerk
Woensdag 26 juni 19:30 uur Kerkenraad in de Thomaskerk
Vrijdag 28 juni Zomers Eindfeest
Zondag 30 juni 10:00 uur Overstapdienst in de Thomaskerk

Juli

Zondag 7 juli 10:00 uur Heilig Avondmaal in de Thomaskerk
Dinsdag 9 juli 15:00 uur Tijd voor Thee in de Thomas in de Thomaskerk


of