Contactgegevens... 
Kerkgebouw St. Domusstraat 35
4301 CM Zierikzee
0111-412445
Predikant ds. F.J.T. Schipper
Adres: ’t Vrije 47 4301 JX Zierikzee.
Telefoon: (0111) 412230.
Telefonisch over het algemeen het beste te bereiken van 8.30 tot 9.00, van 13.00 tot 13.30 en van 18.30 tot 19.00 uur.
Mail: fschipper@zeelandnet.nl
Daarheen worden ook mailtjes doorgestuurd die aan predikant@thomaskerkzierikzee.nl geadresseerd zijn.
Vrije dag in de regel: Vrijdag.
Pastorie 't Vrije 47
4301 JX Zierikzee
0111-412230
Scriba Kerkenraad Matty Minnaard
Regenboogstraat 32
4301 BV Zierikzee
0111-414628
Penningmeester Licia Schiettekatte
Krammeerstraat 8
4301 VP Zierikzee
0111-413813
Bankgegevens

Kerk
NL96 RBRB 0898 5155 13 (Regiobank)
NL52 INGB 0666 4139 16 (ING bank)

Diaconie NL08 INGB 0666 4137 38 (ING bank)

Kerkblad RADAR NL96 RBRB 0898 5155 13
t.n.v. Thomaskerk Zierikzee o.v.v. RADAR

Verjaardagsfonds NL69 RBRB 8808 1558 62

ZWO NL68 INGB 0001 7566 30

Preekvoorziening Henk Walraven
Kreeftstraat 67
4301 ZG Zierikzee
0111-414295
Kostersgroep Dhr. G. van Wagtendonk
Steenbank 48
84301 ZR Zierikzee
0111-415109
Zaalbeheer Dhr. C. van Felius
's Heer Arendstraat 20
4301 JR Zierikzee
0111-415268
Kerkelijk bureau Dhr. J.P.M. Maassen
Mauritslaan 8
4301 NT Zierikzee
0111-416637
Kerkblad "Radar"
Weekbriefredactie Zie predikant
Kerktelefoon Gerard van Wagtendonk
0111-415109
Webbeheer Wim Bom
Manhuisstraat 13
4301 BK Zierikzee
06 2722 4722