Thomaskerk Zierikzee - Aanbodkrant seizoen 2017- 2018

KOM BINNEN in onze veelkleurige kerk! Wees welkom bij een bont palet van activiteiten die we met deze krant willen aanbieden aan leden van de Thomaskerk en aan andere belangstellenden. Op ons eiland heeft de Thomaskerk een heel eigen kleur. Maar daarbinnen zijn nog heel wat tinten en nuances te ontdekken. We geloven niet allemaal op dezelfde manier. Wat aanspreekt in Bijbel en liedbundels loopt uiteen. Als we de verschillen en de uitdagingen die eruit voortkomen niet verdoezelen, kunnen we ook ontdekken hoe de verscheidenheid vruchtbaar kan zijn. Dan werken we aan een kerk die kleur-rijk is. In allerlei bijeenkomsten en bezigheden zullen we daarmee aan de slag gaan.

GA MEE NAAR BUITEN de wereld in. Om bij een wandeling inspiratie van de Schepper te ontvangen. Om bij een maaltijd buitenshuis te gast te zijn en mensen te ontmoeten die je nog niet kende. Om met woord en daad en levensstijl te laten zien dat we verbinding zoeken. Als Thomaskerk zoeken we contact met kerken van een andere kleur. En we proberen de samenleving om ons heen wat op te fleuren.

Wat doet de veelkleurigheid van de Bijbel jou?
Hoe zorgen we dat ons geloof niet flets wordt?
Mag de ander - die echt anders is - ons leven kleuren?
Hoe gaan we eerlijk om met de spanningen ontstaan door verschillen binnen de samenleving?
Mogen we als kerk aan de wereld laten zien hoe eenheid in verscheidenheid kan werken?
Of verbeelden we ons dan teveel?
Hoe kleurrijk mogen de vieringen in de Thomaskerk worden?
Durf je nieuwe talenten bij jezelf te ontwikkelen?
    * Aanmelden met het formulier >>>
Thomaskerk, St.Domusstraat 35 – dienst zondags om 10.00 uur – www.ThomaskerkZierikzee.nl

‘Kerk in Camouflagekleuren’ *

Presentatie over het werk als krijgsmachtpredikant

Vier jaar lang heb ik een bijdrage mogen leveren aan de presentie van de kerk in een bijzondere wereld: die van Defensie. Ik droeg het legergroen of desert camo van de militairen, maar reikte ook de vrolijke kleuren van het Evangelie aan. Met foto’s, filmpjes en verhalen schilder ik een beeld van het werk dat in Nederland en in missiegebieden namens de kerken gedaan wordt in kazernes, op vliegbases en marineschepen.

Ds. Freek Schipper
Woensdag 20 september, 19.30 uur Thomaskerk
*

Tijd voor thee in de Thomas

Hoe waardevol is het om gezellig samen te zijn. Het doet goed andere mensen te ontmoeten en oog te hebben voor elkaar.
Bij Tijd voor Thee in de Thomas is daar volop gelegenheid voor. Loop eens binnen om met elkaar een kopje thee te drinken, wat lekkers te proeven, in gesprek te raken of te luisteren naar wat een ander vertelt.
Niets moet, het gaat om de gezelligheid.

Op iedere tweede dinsdag van de maand in de Thomaskerk van 15.00 -17.00 uur:
12 september, 10 oktober,
14 november, 12 december,
9 januari, 13 februari,
13 maart, 10 april,
8 mei, 12 juni,
10 juli, 14 augustus.

Gespreksgroepen

Die in beweging worden gehouden door de deelnemende gemeenteleden zelf, bij een van hen thuis. Ds. Schipper bezoekt elke groep een paar keer per seizoen om een onderwerp in te leiden.

Verder is een kring van jonge volwassenen die eens in de maand vanaf 20.00 uur bij elkaar komt. Voor meeleven met elkaar wordt ruim de tijd genomen. Daarna worden allerlei actuele en geloofsonderwerpen besproken.

De eerste avond is op dinsdag 12 september bij Freek Schipper, ’t Vrije 47.

Contactpersoon van Verder is Wieske van Bleek.

De Huiskring bestaat uit een aantal gemeenteleden van allerlei leeftijden. Ze komen al heel wat jaren bij elkaar, maar nieuwe leden zijn van harte welkom. Eens in de 6 à 8 weken is er een ontmoeting, van 20.00 tot 22.00 uur. Eerst is er ruimte voor een rondje ‘hoe gaat het met je?’ Daarna wordt een onderwerp besproken om het geloof te verdiepen met het oog op het dagelijks leven.

De eerste avond is op 6 september bij Marion van Putte, Kabbelaarsbank 59 Zierikzee

Contactpersonen zijn Tess Quiambao,
tel. 06-5359 3948, e-mail tessquiambao66@yahoo.com
en Nettie van Nieuwkerk, tel. 06-5518 0359

Catechese: Is jouw kleur erbij?

Dat kan je gevraagd worden als je samen met een ander kleren uitzoekt. Leuk model, goede maat, maar is jouw kleur erbij? Hebben ze alleen nog groen, dan besluit je het maar niet te doen. Of toch maar eens proberen? Misschien past het toch beter bij je dan je eerst dacht.
Zo kun je ook kijken naar God, Bijbel, geloof en kerk. Is er iets bij in jouw kleur?
Dit seizoen gaan we struinen. Is er meer in de aanbieding dan grijs en zwart? Is er iets in andere kerken en manieren van geloven dat je aanstaat? Kun je verhalen waarvan je denkt dat je ze kent, toch weer eens proberen? Het kan best zijn dat ze verrassend goed bij je passen.

De catechese wordt gegeven door ds. Schipper. Op dinsdagavond 26 september is de openingsavond in de Thomaskerk. Als je net bent begonnen aan de eerste of tweede klas van de middelbare school, ben je om 19.00 uur welkom; wie al verder is om 20.00 uur.

Kun je er die avond niet bij zijn, geef dat dan aan ds. Schipper door en laat hem weten welke avonden van de week je over het algemeen kunt komen.

Kijk naar de vogels *

Al was het landschap vorig jaar in november niet zo kleurrijk, de vogels hebben er wel kleur aan gegeven. En anders de deelnemers aan de vogelexcursietocht wel. Iedereen was enthousiast, zelfs bij een temperatuur die te wensen overliet. Toen aan het einde van de excursie de vraag werd gesteld of we volgend jaar weer op stap gaan, waren er alleen maar instemmende geluiden te horen. Dus we gaan weer!
Geen kennis van de vogels of maar een beetje, maakt niet uit er is altijd wel een verrassende waarneming. Halverwege de ochend (9 tot half 1) is er weer koffie of thee.

28 oktober is de dag; wellicht kleurrijker dan in november… *

Creatief aan de slag met het jaarthema *

Dit jaar willen we weer creatief aan de slag met het jaarthema. Iedereen kan meedoen (mannen zijn ook welkom!), u kunt rekenen op drie of vier avonden workshops. De eerste bijeenkomst is op donderdagavond 12 oktober om 19.30 uur. Vorig jaar hebben we een vlagontwerp en een vlag gemaakt. Voor dit jaar denken we aan een gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een tas, een lamp of een omslag voor het liedboek.

Behalve kleur en vorm gaan we ook met typografie (letters) werken: we gaan lettertekenen of ‘handletteren’. Op basis van uw eigen handschrift maakt u de mooiste letters. Gewoon met pen of penseel, zonder computer. Handletteren wordt veel gedaan met fineliners, voor kaarten, maar handletteren kan ook in groot formaat op bijvoorbeeld textiel of hout. We kunnen ook werken met stempels en textielverf. In ieder geval is er een tekst nodig, dus de eerste bijeenkomst gaan we een tekst zoeken bij het jaarthema. Dat kan een bijbeltekst zijn of een andere inspirerende tekst. Daarna gaan we oefenen met het lettertekenen en/of textielstempels door verschillende werkstukken te maken.

Het gaat in ieder geval kleurrijk worden!

Coby Bakker en Theresia Koelewijn *

Fair Trade Maaltijd *

Eet mee met de maaltijd op Dankdag, samengesteld met Fair Trade producten, op woensdag 1 november, om 18.00 uur in de Thomaskerk. Mensen raken in de knel omdat er in veel landen geen aandacht is voor eerlijke handel. Christenen willen werken aan eerlijke verhoudingen, dichtbij en veraf.

Op deze dankdag zamelen we mooi fruit in en geven dit aan de voedselbank om zo met elkaar te helpen voor een kleurrijke aanvulling van de voedselpakketten. Hiervoor staat bij de ingang de winkelwagen klaar, als uitnodiging om deze rijkelijk te vullen, want we houden hoog dat in Nederland niemand honger hoeft te hebben. Daarom ondersteunen we de voedselbank.

Wandeling in het vroege licht! *

“Samen kleurrijk” op een duintop!

Op veler verzoek willen wij ook dit jaar weer een wandeling in het vroege licht houden. Wat is er mooier dan ’s morgens vroeg op te staan, samen een wandeling te maken over de duinen en het strand, de zon te zien opkomen en samen te zingen op een duintop?

Zaterdag 11 november. *

Samen naar de film

Soms is het ‘ton sur ton’: een film kan een boodschap bevatten die aansluit bij hoe jij vanuit je geloof in het leven staat. Door herkenning en ontroering kan jouw kleur meer verzadigd worden. Maar soms zit een film vol contrastkleuren: dan word je uitgedaagd door een visie op het leven die radicaal verschilt van de jouwe.

Ik houd de agenda van filmhuis fiZi in de gaten. Als er op een goed moment een film draait die ons aan het denken kan zetten, zal ik een oproepje in de Weekbrief plaatsen: wie gaat er mee om te kijken en na te praten onder het genot van een drankje?

Ds. Freek Schipper

Verbondenheid

In het najaar is er een ouderencontactmiddag in de kerk en in het voorjaar wordt er een ouderenreisje georganiseerd. Waardevolle kansen om elkaar te spreken en te genieten van onderlinge verbondenheid.

Moeder en Zoon*

Maria en Jezus in de kunst

In de protestantse traditie is het beeld van Maria nogal flets. De rooms-katholieke schildert haar in geuren en kleuren. In de loop der eeuwen zijn Maria en Jezus op talloze schilderijen samen afgebeeld.
De schilderkunst weerspiegelt vaak een bepaalde geloofsvisie op Maria en haar aandeel in het verlossende werk van haar Zoon. Maar soms doorbreekt een schilderij het dogma om een vrouw in al haar kwetsbaarheid te tonen. Ze geniet van haar kindje. Of ze lijdt pijn om haar gepijnigde Zoon.
We kijken naar afbeeldingen van schilderijen, luisteren naar toelichtingen en gaan in gesprek over wat ons opvalt of aanspreekt.
Willen we onze protestants of rooms-katholiek gekleurde bril afzetten?
Kan Maria voor ons een moeder of een zuster worden?

Ds. Freek Schipper
Woensdag 29 november, 19.30 uur Thomaskerk
*

Kom je bij me eten? *

Al vele jaren merken we hoe goed het is om samen te eten. Rond elkaars tafel zijn de gesprekken anders, het eten dat je deelt nodigt uit om ook ervaringen te delen. Dagelijkse kost, geen moeilijke kooktoeren.

Geef via de intekenkaart of de website van de kerk aan of je wilt komen eten of gasten wilt ontvangen (of allebei). Drie wijze vrouwen zorgen voor een praktische verdeling van wie komt eten over de adressen waar gekookt wordt. Na aanmelding ontvangt iedereen tijdig bericht. *

Bijbelgespreksgroep Schouwenoord

Muziek troost.
Muziek maakt je vrolijk.
Muziek maakt je rustig.
Muziek zorgt ervoor
dat danken voor ons en voor God nóg leuker wordt.

Daarom gaan we in het nieuwe seizoen

MET DE MUZIEK MEE!

We luisteren naar bijbelverhalen waar muziek in zit, we praten erover van welke muziek we genieten en we verwelkomen muzikale gasten.

We komen bij elkaar in de Kaersekamer. Kaersemakerstraat 8, 19.30 – 21.00 uur,
op de maandagen 18 september,
16 oktober, 20 november, 18 december 2017,
15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april 2018.

De kleurrijke dienst is op zondag 22 april
om 17.00 uur in de Thomaskerk.

Zierikzingt van……

Ook dit nieuwe seizoen willen we graag voor enkele zondagmiddagen een programma samenstellen. We beginnen steeds om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk.

Zondag 1 oktober rond een thema met betrekking tot de Israël-zondag m.m.v. dr. Aarnoud Jobsen en Liesbeth Franken. Liesbeth zal ook Jiddische liederen zingen.
Het thema is Zierikzingt de liederen van Israël.

Zondag 28 januari een programma met betrekking tot 400 jaar Dordtse Synode m.m.v. ds. Freek Schipper.

In de periode maart tot juni willen we nog een programma voorbereiden, maar de precieze datum is nog niet bekend.

Gespreksavond over ‘Het boek van vreugde’ *

Ontmoetingen tussen de Dalai Lama en Desmond Tutu

“Meer vreugde zal ons niet behoeden voor tegenspoed en hartzeer. Misschien zullen we zelfs sneller huilen, maar we zullen ook sneller lachen. Misschien zullen we vooral meer léven. Want als we meer vreugde vinden, kunnen we pijn in de ogen zien op een manier die eerder verrijkt dan verbittert. We ondergaan hartzeer zonder een gebroken hart te krijgen.” Een kenmerkende uitspraak uit een boek waarin gesprekken tussen twee kleurrijke mensen staan weergegeven.

Ze hebben veel persoonlijk verdriet in hun leven gekend en hebben veel maatschappelijk onrecht gezien. Juist daarom komen ze op voor de vreugde die meer diepgang heeft dan ‘don’t worry, be happy’. De een doet dit vanuit boeddhistisch, de ander vanuit christelijk perspectief. Ze zijn eerlijk over de verschillen en laten zich verrassen door de overeenkomsten, ook met moderne wetenschappelijke inzichten. We lezen een paar stukjes uit het boek (je mag het aanschaffen, maar dat is geen voorwaarde voor deelname).

Wat zijn obstakels op weg naar doorleefde vreugde? En wat opent er de toegang toe?

Ds. Freek Schipper
Donderdag 25 januari 2018, 19.30 uur. Thomaskerk
*

Groothuisbezoek *

De bijbelse en de eigen veelkleurigheid

Groothuisbezoeken zijn geen vervanging van het persoonlijke huisbezoek. En het zijn ook geen lezingen met een vragenkwartiertje. Groothuisbezoeken zijn bijeenkomsten waar je medegemeenteleden uit de buurt kunt ontmoeten, bij een van hen thuis. De nadruk ligt op het beter leren kennen van elkaar, maar dat gebeurt aan de hand van een inhoudelijk onderwerp. In de Bijbel komen we vogels van bonte pluimage tegen. Herken je je in Rebecca of in Sara, in Jozef of Thomas? Wat betekent dat voor jouw plaats op het palet?

De groothuisbezoeken worden gehouden in februari en maart. Er zullen uitnodigingen met datum, tijd en plaats verspreid worden. *

Stilte wandeling *

Opmerkelijk zoveel verschillende “kleurrijke mensen”, die in het donker, en in stilte, een wandeling maken onder het licht van de maan.
We zijn ook nu weer te gast bij Hanneke en Martijn van der Bijl.
De wandeling voert ons over de bekende weg, achter Zonnemaire, we lopen deels over de weg, maar ook over de dijk, zorg dus voor goede schoenen. Bij terugkomst komen we stil binnen, om alle indrukken nog even tot ons door te laten dringen, waarna we luisteren naar meditatieve muziek. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een kop heerlijke soep nog met elkaar na te praten.

Na aanmelding krijgt u nog bericht van de aanvangstijd.
Vrijdag, 2 februari 2018
*

Samen kleur geven aan de kerkdienst *

Als we samen in de Bijbel lezen, ontdekken we niet alleen de veelkleurigheid van dat boek, maar ook van onszelf onderling. Elke profeet laat zijn persoonlijkheid meespreken als hij Gods woorden doorgeeft. Elke evangelist legt eigen accenten, rekening houdend met wie zijn geschrift als eerste zullen lezen. En wij kunnen hun teksten letterlijk nemen, symbolisch uitleggen, vergeestelijken of op de maatschappij betrekken.

Op deze avond lezen we samen het bijbelgedeelte dat in de dienst van zondagmorgen 29 april centraal zal staan. Om welke tekst het gaat zal tegen die tijd bekend gemaakt worden. Na een korte bijbelstudie wisselen we uit wat het gedeelte bij ons oproept aan ervaringen en vragen. Sommige daarvan neem ik mee in de voorbereiding van de preek. Ook voor de rest van de dienst zullen lijnen worden uitgezet.

Ds. Freek Schipper
Donderdagavond 12 april 2018, 19.30 uur Thomaskerk
*

Activiteiten voor kinderen en jongeren

Jeugdclub
10 tot 14 jaar
Over het algemeen: Zaterdagavond 19.30-21.30 uur Thomaskerk

30 september, 28 oktober, 25 november, 13 januari, vrijdag 2 februari Sirkelslag Young, 17 maart, 14 april, 26 mei, 23 juni BBQ

Pannenkoeken- en verhalenmiddag
Mooie vertellingen die je wat te zeggen hebben, leuke knutselactiviteiten, en dan smullen!
28 oktober 2017, vanaf 15.00 uur in de Thomaskerk
Kinderkoor De Duizendpoot
Een paar keer per jaar werkt het koor mee aan een kerkdienst. Als de data daarvan bekend zijn, worden de repetities ingepland. Stuur een mailtje naar esthervanderschee@hotmail.com, dan krijg je bericht wanneer die zijn.

Schoenmaatjes
Ook dit jaar doet de Thomaskerk mee met de actie van Edukans om kinderen in landen waar het minder goed is, blij te maken met een vrolijk versierde en goed gevulde schoenendoos! Inleveren in november. Verdere informatie volgt.

Kerstspel
26 november opgeven;
3, 10, 17 en 23 december oefenen,
16 december decor schilderen,

24 december de uitvoering.

Sirkelslag
Een spannende battle met jeugdclubs van andere kerken. Doe je mee?

Kids (groep 6, 7 en 8): een avond in november – wordt nog bekend gemaakt.

Young: 2 februari 2018

Kinderleerhuis
We praten samen over het Avondmaal en over andere dingen die met geloven in God en samen kerk zijn te maken hebben. Daarna eten we gezellig met z’n allen iets lekkers.

Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar.
(Onder voorbehoud)
woensdagmiddag 11 april, 16.30-18.30 uur

Brood bakken
In de pastorie aan ’t Vrije 47 kneden we het deeg voor het brood dat de volgende dag gebruikt wordt bij het vieren van de Maaltijd van Jezus. Terwijl het deeg rijst doen we een leuk spel met elkaar.

Zaterdag 14 april 2018, 14.00-15.30 uur

Palmpasenstokken maken
24 maart 2018, 10.00 uur in de Thomaskerk

Zomers eindfeest
Zaterdag 23 juni: Een gezellige afsluiter van het seizoen. Voor kinderen van alle leeftijden.

Het programma volgt nog.


Seizoenkalender

6 sept. Gespreksgroep: “Huiskring”
10 sept. Startzondag!
12 sept. Tijd voor Thee ( iedere 2e dinsdag v/d maand)
12 sept. Gespreksgroep: “Verder”
20 sept. Kerk in camouflagekleuren *
24 sept. Ambtsdragers
26 sept. Catechese
30 sept. Jeugdclub
1 okt. Zierikzingt 28 jan en ?
12 okt. Creatief aan de slag *
28 okt. Jeugdclub Pannenkoeken
28 okt. Kijk naar de vogels *
1 nov. Dankdag Fair Trade maaltijd *
nov. Sirkelslag
11 nov. Wandeling i/h vroege licht *
25 nov. Jeugdclub
26 nov. Kerstspel
26 nov. Herdenking gestorvenen
29 nov. Moeder en Zoon *
3 dec. Kerstspel
10 dec. Kerstspel
16 dec. Kerstspel decor schilderen
17 dec. Kerstspel
24 dec. Kerstspel
25 dec. Kerstfeest
31 dec. Oudejaarsdienst

1 jan. Nieuwjaarsontmoeting
13 jan. Jeugdclub
25 jan. Het boek van vreugde *
2 febr. Jeugdclub Sirkelslag Young
2 febr. Stilte wandeling *
febr./mrt. Groothuisbezoek *
14 mrt. Biddag
17 mrt. Jeugdclub
24 mrt. Palmpaasstokken maken
25 mrt. Palmzondag
1 apr. Paasfeest
11 apr. Kinderleerhuis Avondmaal
12 apr. Samen kleur geven aan een kerkdienst *
14 apr. Broodbakken
14 apr. Jeugdclub
22 apr. “Met de muziek mee”
26 mei Jeugdclub
23 juni Jeugdclub BBQ zomers eindfeest

* Aanmelden met het formulier >>>