Thomaskerk Zierikzee - Aanbodkrant
seizoen 2017- 2018

Mensen trekken grenzen tussen kerk en wereld, zondag en de rest van de week, geloof en wetenschap. Die levensgebieden mogen we van elkaar onderscheiden, maar het is niet de bedoeling ze van elkaar te scheiden.
Daarom willen we jullie uitnodigen:
Stap over de grens!
Kom over de drempel van de Thomaskerk en doe mee aan een van de bijeenkomsten die aangekondigd worden in deze Aanbodkrant. Passeer de grens tussen bekend en nieuw door deel te nemen aan gesprekken, wandelingen, maaltijden en andere gelegenheden waar je mensen kunt ontmoeten die anders in het leven staan dan jij. Dit seizoen zal het vaak over grenzen gaan. Er zijn kwalijke grenzen, letterlijk of figuurlijk voorzien van prikkeldraad, die anderen buitensluiten. Er zijn grenzen die verlegd mogen worden, omdat ze te nauw getrokken zijn en ons kleiner laten zijn dan God ons bedoeld heeft. Hij wijst ons ook op goede grenzen. Juist bij de grenzenloosheid in samenleving moeten we soms zeggen: niet alles wat kán is ook goed. Sommige groei kan beter begrensd worden. Grenzen tussen het heilige en het platvloerse, tussen goed en fout, tussen de leefruimte van de ander en die van jou moeten gerespecteerd worden. Genoeg stof tot nadenken!

 

Welke ontmoeting over de grens, in een ander land bij voorbeeld, is je bijgebleven?  
  Is er een grens aan gastvrijheid?
Wat zie je in het plaatje bij het jaarthema, die bol met kleuren en voetstappen?  
  Mag een mens zelf de grens van zijn of haar leven verleggen?
Wanneer gaat een ander over jouw grens? Wanneer komt een ander jou te na?  
  ‘God wijst ons op goede grenzen’ – noem er eens één!
‘Onderscheid mag er soms zijn, maar geen scheiding tussen kerk en wereld’ – mee eens?  

Thomaskerk, St.Domusstraat 35 – dienst zondags om 10.00 uur – www.ThomaskerkZierikzee.nl

Grensconflict

Over Israël, de Palestijnen en de kerk

De staat Israël, die nu 70 jaar bestaat, heeft muren en hekken opgericht rond het eigen grondgebied. ‘Om ons te beschermen tegen Palestijnse aanslagen’, heet het officieel. Veel Palestijnen ervaren dat totaal anders. Ze zien dat Joodse kolonisten de grenzen verleggen ten koste van hun terrein. De conflicten lopen hoog op en lijken onoplosbaar. Als ‘Israël’ in de kerk ter sprake komt, lijkt er ook vaak een grens met scheermesjesdraad te lopen tussen hen die solidair willen zijn met het Palestijnse volk en hen die de nadruk leggen op de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. Het is een waagstuk om er een avond aan te wijden. Maar wie weet ontdekken we in de muur toch wat vensters met uitzicht.

Leiding: ds. Freek Schipper
Donderdag 18 oktober 2018,
19.30 uur, Thomaskerk.

Aanmelden via formulier >>>

Tijd voor thee in de Thomas

Een kans om met elkaar gezellig samen te zijn in de ontmoetingsruimte van de Thomaskerk. Voor iedereen staat elke tweede dinsdag van de maand de deur gastvrij open, om samen een kopje thee of koffie te drinken, iets lekkers te proeven, in gesprek te raken of te luisteren naar wat een ander vertelt.

Loop gerust eens binnen tussen 15.00 en 17.00 uur.
Niets moet, het gaat om gezelligheid.

Op 11 september,
9 oktober,
13 november,
11 december,
8 januari,
12 februari,
12 maart,
9 april,
14 mei,
11 juni,
9 juli en
13 augustus.

Vogelen - Grensgangers

Als er twee woorden zijn die veel met elkaar te maken hebben, dan zijn het deze twee wel. In de lente zien we uit naar de komst van de zwaluwen. Hoeveel grenzen zijn ze al gepasseerd eer ze uit Afrika hier zijn! Of neem de goudplevieren. Die zien we elk jaar als we met de kerk gaan vogelen. Als wij ze zien hebben ze er al een paar duizend kilometer opzitten van de toendra’s in het noorden naar Schouwen. En als het kouder wordt, trekken ze nog een paar grenzen over naar het Middellandse Zee-gebied. Natuurlijk zijn het niet alleen trekvogels die we zien, maar ook standvogels. Elk jaar zijn er weer heel wat mensen enthousiast en dat is dit jaar hopelijk weer zo.

Wil je mee op zaterdagmorgen 3 november, vul dan het formulier in.
Over tijd en plaats word je nog geïnformeerd.

Aanmelden via formulier >>>

Fair Trade Maaltijd

Eet mee met de maaltijd, samengesteld met Fair Trade producten, voorafgaand aan de dienst op Dankdag woensdag 7 november, om 18.00 uur in de Thomaskerk.
Aanmelden via formulier >>>

Aandacht voor eerlijke verhoudingen in de handel blijft nodig, omdat er nog te vaak mensen dichtbij en veraf in de knel komen. Op deze dankdag zamelen we mooi fruit in en geven dit aan de Voedselbank om zo met elkaar te helpen voor een kleurrijke aanvulling van de voedselpakketten.
Hiervoor staat de winkelwagen klaar als uitnodiging om deze rijkelijk te vullen.

Verbondenheid

In het najaar is er een ouderencontact in de kerk en in het voorjaar wordt er een ouderenreisje georganiseerd. Waardevolle kansen om met elkaar te spreken en te genieten van onderlinge verbondenheid.

Catechese: GVA

Als een team van een bedrijf of instelling aan de teambuilding gaat, ontkomt het vaak niet aan GVA – Grens-Verleggende Activiteiten. Mensen worden uitgedaagd om de grens van wat ze durven te verleggen. Abseilen van een toren, ondanks hoogtevrees. Of een stikdonker doolhof ingestuurd worden. Zo gek zullen we het bij de catechese niet maken. Want als jongere ben je al genoeg met GVA bezig, vooral voor school. Toch word je op de jongerengroep wel uitgedaagd om je ‘comfort zone’ te verlaten. Letterlijk, als we een andere kerk bezoeken. En figuurlijk, als je geprikkeld wordt om anders tegen je doen en laten, God en jezelf aan te kijken dan je gewend was.

De catechese wordt gegeven door ds. Schipper, op dinsdagavonden:
25 september, 9 en 23 oktober, 20 november, 4 en 18 december.
De data in 2019 worden later bekend gemaakt.
Als je net begonnen bent aan de eerste of tweede klas van de middelbare school, ben je om 19.00 uur welkom; wie al verder is, om 20.00 uur.
Kun je niet komen, of wil je overleggen over groep en tijd, neem dan contact op met ds. Schipper (tel. 0111-412230).

Op het grensvlak van geloof en wetenschap

Over schepping en evolutie

In de Bijbel staat dat God hemel en aarde in zes dagen geschapen heeft. Hij sprak zijn woord dat alles uit niets deed ontstaan. En als je de Bijbelse tijdsaanduidingen combineert, kun je uitrekenen dat dat ongeveer 6000 jaar geleden gebeurd moet zijn. De meeste wetenschappers zeggen dat het heelal miljarden jaren oud is, en dat de natuur zich volgens de wetten van de evolutie in een lang proces heeft ontwikkeld, waarbij de ene soort uit de andere is ontstaan. Er zijn christenen die beweren dat die wetenschappers zich vergissen, omdat we ons moeten houden aan wat de Bijbel letterlijk zegt. Er zijn mensen die hun geloof hebben verloren, bezweken onder de wetenschappelijke argumenten. Maar er zijn ook christenen die grensgangers willen zijn tussen geloof en wetenschap. Mensen als Gijsbert van den Brink zijn er zich van bewust dat er wel iets ingrijpends met je geloof gebeurt als je de evolutietheorie in grote lijnen aanvaardt. Waar plaats je dan het paradijs? Is er nog ruimte voor Adam en Eva als de eerste mensen, de eerste zonde, het ontstaan van het lijden en de betrouwbaarheid van de Bijbel?

Leiding: ds. Freek Schipper.
Donderdag 29 november 2018, 19.30 uur, Thomaskerk.

Aanmelden via formulier >>>

Aan de grens van ons leven

Dat we zullen sterven is zeker, maar hoe is onzeker. We kunnen wensen hebben over hoe en waar. We kunnen erover praten of het op zijn beloop laten. Ziek-zijn en sterven zijn niet alleen een zorg maar vragen ook om een organisatie van die zorg. Ook daar kunnen we wensen of angsten over hebben. De mantelzorgorganisatie MEZZO wil dat we meer aan tafel gaan zitten om over deze vragen te praten. Vragen ook als op wie en wat kunnen we rekenen. Vragen die met het levenstestament te maken hebben.

Er wordt in de media veel geschreven over euthanasie en voltooid leven. In 2019 komt de regering met een verhandeling. Iedereen heeft er wel een algemene mening over maar als het persoonlijk wordt, als het om jezelf gaat, om je ouders, om je kinderen, lukt het dan om aan tafel te gaan zitten? Wie leidt het gesprek en wie neemt het initiatief? MEZZO beveelt aan er niet te laat mee te beginnen. Wat is een goed tijdstip? Graag zal de inleider met u op deze vragen ingaan.

MARINUS VAN DEN BERG

Marinus van den Berg pastor verpleeghuis Antonius te Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam. Hij heeft al vele boeken geschreven en is een veelgevraagd spreker. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen, het hoort bij het leven.
Marinus van den Berg publiceerde vele boeken waarvan ‘Meegaan tot het einde’ de meest recente is.

Woensdag 23 januari 2019, 19.30 uur, Thomaskerk.
Aanmelden via formulier >>>

Samen eten

Hoe verrassend kan het zijn als je tijdens een reis of vakantie gerechten uit een plaatselijke keuken eet. Het eten smaakt anders, je leert van andere gewoonten en bij ontmoetingen tijdens een maaltijd kunnen waardevolle gesprekken ontstaan. Dit jaar doen we het samen eten op een andere manier. Op Schouwen Duiveland zijn veel nieuwe inwoners gekomen met een andere achtergrond en andere eetgewoonten. Bij een gezamenlijke maaltijd waaraan iedereen een bijdrage kan leveren, kunnen we elkaar ontmoeten en kennis maken met elkaars eetgewoonten.

Woensdag 30 januari 2019, 16.00 uur, Thomaskerk.
Aanmelden via formulier >>>

Stiltewandeling

De laatste jaren zijn we te gast geweest bij de fam. van der Bijl in Zonnemaire, dat was heel fijn, maar toch waren er die aan het strand en bos de voorkeur gaven. Daarom gaan we deze keer als “grensgangers” naar strand en bos en zijn we te gast bij “Strandpaviljoen de Buurman” op het strand bij Westerschouwen. Bij de rotonde de duinovergang over en dan rechts.

Na een kop koffie of thee gaan we in stilte aan de wandeling beginnen. We komen weer stil binnen, waarna we luisteren naar meditatieve muziek. Onder het genot van een kop soep is er nog volop gelegenheid om met elkaar na te praten.

Er zal een pot staan om de kosten te dekken; deze zijn € 5,00 per persoon. Na aanmelding krijgt u nog bericht over de aanvangstijd.

Vrijdag 15 februari 2019.
Aanmelden via formulier >>>

Kunst op de grens

De verbeelding van Bijbelse grenservaringen

Er wordt heel wat gereisd in de Bijbel. God wordt zelf een grensganger als hij met zijn mensen meetrekt. De grenzen scheiden letterlijk het ene land van het andere, maar staan ook voor de veranderingen in het leven. Kunstenaars hebben die grenservaringen vaak op een bijzondere manier in beeld gebracht.

We lezen over Jakob tijdens zijn nachtelijke worsteling bij een grensriviertje, over Ruth die de grens van haar geboorteland overschrijdt en over twee volgelingen van Jezus die ontdekken dat de dood geen absolute grens meer vormt.
Bij elk verhaal vragen we ons eerst af hoe we het zelf zouden verbeelden. Daarna kijken we wat schilders en beeldhouwers uit verschillend eeuwen ervan gemaakt hebben.

 

Leiding: ds. Freek Schipper
Donderdag 14 februari 2019, 19.30 uur, Thomaskerk.

Aanmelden via formulier >>>

Activiteiten voor kinderen en jongeren

Jeugdclub

Vanaf 11 jaar
Over het algemeen:
Zaterdagavond 19.30-21.30 uur Thomaskerk 22 september, 27 oktober, 24 november, 15 december, 26 januari, 1 februari Sirkelslag Young, 16 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei, 29 juni BBQ.

Kinderkoor De Duizendpoot

Een paar keer per jaar werkt het koor mee aan een kerkdienst. Als de data daarvan bekend zijn, worden de repetities ingepland.

Stuur een mailtje naar esthervanderschee@hotmail.com,
dan krijg je bericht wanneer die zijn.

De Pannenkoeken- en knutselmiddag

Leuke knutselactiviteit, en dan smullen!

Zaterdag 6 oktober 2018, vanaf 16.00 uur in de Thomaskerk.

Schoenmaatjes

Ook dit jaar doet de Thomaskerk mee met de actie van Edukans om kinderen in landen waar het minder goed is, blij te maken met een vrolijk versierde en goed gevulde schoenendoos!

Inleveren in november.
Verdere informatie volgt.

Sirkelslag

Een spannende battle met jeugdclubs van andere kerken.
Doe je mee?

Kids (groep 6, 7 en 8):
Vrijdag 16 november 2018

Young (vanaf de brugklas):
Vrijdag 1 februari 2019.

Kerstspel

Zondag 18 november opgeven;
2, 9, 16 en 22 december oefenen.
Zaterdag 15 december decor schilderen.

Zondag 23 december 2018 de uitvoering.

Verhalenmiddag

Mooi verhaal horen en hiermee aan de slag gaan, onder het genot van warme chocolademelk.

Zaterdag 9 februari 2019.

Kinderleerhuis

We praten samen over het Avondmaal en over andere dingen die met geloven in God en samen kerk zijn te maken hebben. Daarna eten we gezellig met z’n allen iets lekkers. Woensdag 15 mei 2019, 16.30 uur.

Palmpasenstokken maken

Zaterdag 13 april 2019, 10.00 uur in de Thomaskerk

Op zondag 14 april, Palmpasen, laten zien in de kerkdienst.

Brood bakken

In de pastorie aan ’t Vrije 47 kneden we het deeg voor het brood dat de volgende dag gebruikt wordt bij het vieren van de Maaltijd van Jezus. Terwijl het deeg rijst doen we een leuk spel met elkaar.

Zaterdag 18 mei 2019, 14.00 uur.

Zomers eindfeest

Een gezellige afsluiter van het seizoen. Voor kinderen van alle leeftijden. Het programma volgt nog.

Vrijdag 28 juni 2019.

Overstapdienst

De jongeren van groep 8 die de stap maken naar het voortgezet onderwijs nemen in deze kerkdienst afscheid van de kindernevendienst

Zondag 30 juni 2019.

Napraten over de preek

“Ik merk dat de kerkdienst langer doorwerkt, als ik na afloop met iemand kan delen wat die me heeft gedaan, maar helaas heb ik daar niet altijd de gelegenheid voor.” – “Soms ben ik het niet helemaal met u eens, dominee.” - “Er zijn preken die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, maar ik zou daar dan wel iets mee willen doen.”

Uitspraken van kerkgangers die de aanleiding vormen om eens een nagesprek te houden over de net meegevierde kerkdienst. Niet om de preek te beoordelen, maar om dieper tot ons te laten doordringen wat God ons zegt via de Bijbel en de verkondiging.

Leiding: ds. Freek Schipper
Zondag 24 februari 2019,
na afloop van de dienst.

Aanmelden via formulier >>>

Belijdeniskring

Enkele gemeenteleden hebben aangegeven dat ze graag belijdenis van hun geloof willen doen, maar dan liefst na een aantal gesprekken in een groep. Enkele anderen die al belijdenis hebben gedaan, in onze kerk of elders, willen ook graag doorpraten over kernpunten van het geloof. Zo hebben we al het begin van een groep, met mensen van allerlei leeftijden. Wie wil, mag zich aansluiten. Het maximum aantal deelnemers is tien. Als er veel aanmeldingen zijn, wordt voorrang gegeven aan wie zich met deze kring wil voorbereiden op het doen van belijdenis.

We zullen een keer of zes bij elkaar komen. De eerste data zijn de donderdagen 13 en 20 september, 20.00 uur, bij Marleen de Vlieger, Dulve 45 in Zierikzee.

Aanmelding voor de belijdeniskring niet via de Antwoordkaart, maar telefonisch bij de gespreksleider, ds. Freek Schipper, tel:0111-412230.

Paulus de grensganger

Bijbelstudies rond een lastige, boeiende apostel

Door zijn afkomst liepen al grenslijnen: een Jood die het Romeinse burgerrecht had, afkomstig uit een multiculturele stad. Toen hij de grens overging naar de volgelingen van Jezus, vormde dat het begin van vele reizen. Waar hij kwam, stuitte hij vaak op grenzen, op de weerstand van de mensen tot wie hij het woord richtte. Nog steeds zijn er velen die moeite hebben met Paulus, met zijn stelligheid, met zijn ‘vrouwen moeten zwijgen in de gemeente’, met de lange zinnen die haast niet te vatten zijn. Maar Paulus is ook de schrijver van het prachtige Hooglied van de liefde in 1 Korinthe 13 en van mooie gedichten over Jezus. Wie in zijn brieven duikt, kan pareltjes boven water halen. In de serie bijeenkomsten zal het onder meer gaan over de ommekeer in Paulus’ leven, de opstanding van de doden, vrijheid en regels, mannen en vrouwen, de liefde, en de mystiek van Paulus. De nadruk zal liggen op het samen lezen in de Bijbel, maar er zal ook ruimte zijn voor een gesprek naar aanleiding daarvan. Vandaar dat de groepen niet te klein (minimaal 7) en niet te groot (maximaal 15 deelnemers) mogen worden. Wil je bij aanmelding opgeven of je in principe alleen ’s middags dan wel alleen ’s morgens kan of dat het niet uitmaakt? Op grond daarvan worden een of twee groepen van de juiste grootte samengesteld. Wie zich laat aanmeldt, loopt het risico te horen te krijgen dat het maximumaantal deelnemers al is bereikt.

Leiding: ds. Freek Schipper
Woensdagmiddagen van 15.00-16.30 uur;
woensdagavonden van 19.30-21.00 uur.
10 en 31 oktober,
21 november, 19 december 2018,
16 januari, 6 februari, 6 maart 2019.

Aanmelden via formulier >>>

Op stap met een verhaal

In de 40 dagen voor Pasen, een tijd van bezinning, is er gelegenheid om op stap te gaan met een verhaal. In ons leven zijn we allemaal wel eens grensgangers. We gaan over grenzen heen en lopen tegen grenzen aan.

Ook in de Bijbel komen verhalen voor waar grenzen een rol spelen. In tweetallen gaan we ons al wandelend in een Bijbelverhaal verdiepen.

 

Bij slecht weer krijgt u van tevoren bericht over een nieuwe datum.
Woensdag 3 april 2019, 19.00 uur, Thomaskerk.

Aanmelden via formulier >>>

De Kern-Cursus

Thuisraken in geloof en Bijbel voor wie er niet mee vertrouwd is

“Ik kreeg interesse in God en begon in de Bijbel te lezen. Het begin was nog wel boeiend, maar al snel bleef ik steken bij al die taaie wetten.” Zo is het met heel wat mensen gegaan die meer willen weten over het christelijk geloof en aan de Bijbel zijn begonnen. Dat boek vertelt je inderdaad meer over God, maar maakt het je niet gemakkelijk. Het werkt niet als je het wilt lezen zoals je andere boeken leest, van voor naar achter. De Kern-Cursus nodigt je uit kennis te maken met God en op een bepaalde manier ook met jezelf. Daarbij gebruiken we een boek dat ‘De Hartbijbel’ heet. Het bevat Bijbelteksten in een goed toegankelijke vertaling, ingeleid en toegelicht met sleuteltjes die de betekenis openen. Er wordt niet in het eerste Bijbelboek begonnen, maar in het hart van de Bijbel, bij de kern van wat God via dat boek wil zeggen. Vanuit dat hart wordt een steeds wijder wordende spiraalbeweging gemaakt door de hele Bijbel heen. De Kern-Cursus is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die niet of nauwelijks vertrouwd zijn met Bijbel en geloof. Om de drempel laag te maken, vinden de bijeenkomsten niet op kerkelijk erf plaats. Er komen binnenkort flyers met meer informatie. Neem er wat mee en deel ze uit aan mensen van wie je denkt dat deze kring iets voor hen zou kunnen zijn.

Maandagavonden 29 oktober, 26 november, 10 december, 19.30-21.00 uur. Overige bijeenkomsten worden in overleg gepland.

Locatie: De Driehoek, Kerkhof 8 Zierikzee.
Aanmelding voor de Kern-Cursus niet via de Antwoordkaart, maar telefonisch bij de cursusleider ds. Freek Schipper, tel: 0111-412230.
Aanschaf van de Hartbijbel via hem; om de kosten hoef je het niet te laten!

Bijbelgesprekskring ‘Schouwenoord’

Ga je mee op reis?

Op vakantie gaan naar een ander land is leuk. Het is een avontuur om allemaal nieuwe dingen te zien en mee te maken. Maar het is ook wel eens spannend: lust ik die vreemde dingen wel die ze daar eten? Verstaan de mensen me wel? Het leven is eigenlijk ook een reis. Soms ga je de grens over naar iets wat je niet kent. Dat kan een leuke verandering zijn. Maar het kan je ook wel eens onzeker maken. We luisteren naar Bijbelverhalen over reizen. We kijken naar leuke vakantiefilmpjes. En er komt iemand die ver hier vandaan geboren is, vertellen wat het voor heeft betekend om de grens over te gaan.

We komen bij elkaar in de Kaersekamer, Kaersemakerstraat 8, van 19.30 tot ongeveer 20.45 uur, op de maandagen 17 september 2018, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari 2019, 18 februari, 18 maart, 15 april en 20 mei. De kleurrijke dienst is op zondag 26 mei, om 17.00 uur in de Thomaskerk.

Aanmelding van nieuwe deelnemers kan via ds. Freek Schipper, tel. 0111-412230, Mail: fschipper@zeelandnet.nl

Groothuisbezoek

Over grenzen heen leven en geloven

Groothuisbezoeken zijn bijeenkomsten waar je medegemeenteleden kunt ontmoeten, bij een van hen thuis. Je leert elkaar beter kennen aan de hand van een inhoudelijk onderwerp. Dat zal komend voorjaar te maken hebben met het jaarthema. Verhalen over Bijbelse en andere grensgangers roepen verhalen op over ons eigen omgaan met veranderingen.

De groothuisbezoeken worden gehouden in februari en maart. Er zullen uitnodigingen verspreid worden waarin meer staat over het onderwerp, data, tijden en locaties.
Aanmelden via formulier >>>

Zierikzingt van…….

Het Thomaskoor studeert twee psalmen in, die door Felix Mendelssohn zijn gecomponeerd, om uit te voeren op 10 februari 2019, daarnaast zal er ook gelegenheid zijn voor samenzang. Het zijn de psalmen Hör’ mein Bitten, naar psalm 55 en Wie der Hirsch schreit, naar psalm 42.

We beginnen steeds om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk.

Overige thema’s en data zijn nog niet bekend.

Gespreksgroepen...

...die in beweging worden gehouden door de deelnemende gemeenteleden zelf, bij een van hen thuis. Ds. Freek Schipper bezoekt elke groep een paar keer per seizoen; dan leidt hij het gesprek over een onderwerp.

"Verder" is een kring van jonge volwassenen die ongeveer eens in de maand vanaf 20.00 uur bij elkaar komt. Voor meeleven met elkaar wordt ruim de tijd genomen. Daarna worden er allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met geloof en actualiteit.

De eerste avond is op maandag 10 september bij ds. Freek Schipper, ’t Vrije 47. Contactpersoon van Verder is Wieske van Bleek, mail wieskevanbleek@live.nl Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.

"De Huiskring" bestaat uit een aantal gemeenteleden van diverse leeftijden, beginnend bij eind veertig. Ze komen al heel wat jaren bij elkaar bij een van de leden thuis (vandaar de naam), maar nieuwe leden zijn van harte welkom. Ongeveer eens in de 6 weken is er een ontmoeting, van 19.30 tot 21.30 uur. Eerst is er ruimte voor een rondje 'Hoe gaat het met je?' Daarna wordt een onderwerp besproken om het geloof te verdiepen met het oog op het dagelijks leven.

De eerste avond is op donderdag 6 september bij Nettie van Nieuwkerk, Vlakestraat 18 in Zierikzee.

Contactpersonen zijn Tess Quiambaio, tel. 06-53593948, mail tessquiambaio66@yahoo.com en Nettie van Nieuwkerk, tel. 06-55180359.
Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan een van hen laten weten.


Seizoenkalender

(Van de activiteiten in de Seizoenkalender staat alleen de eerste datum vermeld!)

6 sept. Gespreksgroep: “Huiskring”
10 sept. Gespreksgroep "Verder"
11 sept. Tijd voor Thee
13 sept. Belijdeniskring
17 sept. Schouwenoord
22 sept. Jeugdclub
25 sept. Catechese
6 okt. Pannenkoekenmiddag
*10 okt. Paulus de grensganger
*18 okt. Grensconflict
29 okt. De Kern-Cursus
*3 nov. Kijk naar de vogels
*7 nov. Dankdag Fair Trade maaltijd
>nov. Schoenendozen inleveren
16 nov. Sirkelslag Kids
18 nov. Opgeven voor kerstspel
*29 nov. Op het grensvlak... Over schepping en evolutie
2 dec. Kerstspel oefenen
15 dec. Decor schilderen
16 dec. Kerstspel oefenen
23 dec. Kerstspel uitvoering
*23 jan. Aan de grens van ons leven
* 30 jan. Samen eten
1 feb. Jeugdclub Sirkelslag Young
9 feb. Verhalenmiddag
10 feb. Zierikzingt
*14 feb. Kunst op de grens
*15 feb. Stilte wandeling
*24 feb. Kerkdienst met nagesprek
*3 april Op stap met een verhaal
13 april Palmpasenstokken maken
14 april Palmpasen
15 mei Kinderleerhuis
18 mei Broodbakken
28 juni Zomers eindfeest
30 juni Overstapdienst

* Aanmelden via formulier >>>